คริสตจักรนิมิตใหม่

การทรงช่วยของพระเจ้า

คุณดารณี ประดับชนานุรัตน์

ชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลาน หัดเดินเตาะแตะ จนกระทั่งก้าวเดินได้ด้วยสองเท้าที่มั่นคง... อ่านต่อ

คุณนันทนัช กัมพลกัญจนา

สิ่งอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น... เจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนหนึ่ง เดินมายกป้าย “ปิด” ออก... อ่านต่อ

กลับใจมาเชื่อพระเจ้า

คุณสุปรียา สิริโชคอนันต์

พระองค์มีสิทธิอำนาจตัดเวรกรรมให้เราและครอบครัว บัดนี้เรามีชีวิตใหม่... อ่านต่อ
Copyright (C) 2012 in NVBC / Design by Tri-meg / Developed by Cutiesheep