คริสตจักรนิมิตใหม่

งานบริการชุมชน

Sunday Education Club (SEC)

สอนภาษาขั้นพื้นฐาน ราคาประหยัด
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.15 - 10.15 น. และ 13.00 - 14.00 น.

ชั้นเรียน English Bible

คริสตจักรนิมิตใหม่ ชั้น 4
9:00 - 10:00

Alpha NVBC

อัลฟ่านิมิตใหม่

ห้อง 105 - 106 (ชั้น 1)
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30 - 15.00 น.

The Marriage Course

ห้อง 401 (ชั้น 4)
ทุกวันจันทร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.
Copyright (C) 2012 in NVBC / Design by Tri-meg / Developed by Cutiesheep