คริสตจักรนิมิตใหม่

คำทักทาย

คริสตจักรนิมิตใหม่ ยินดีต้อนรับ ผู้เชื่อและผู้มาเยี่ยมทุกท่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสพบท่านในการนมัสการ และการนมัสการนั้น จะสัมผัสแตะต้องจิตใจของผู้ที่ได้เข้ามา
20 พฤศจิกายน 2015 - 10:18:27 AM

คำเทศนา

สำหรับคนที่รักพระเจ้า

ศบ.พงษ์ศักดิ์ อังศ์ธราธร
18 สิงหาคม 2013

เพื่อลูก แม่ทำได้ทุกอย่าง

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
11 สิงหาคม 2013

ข้อมูลล่าสุด

เพลงคริสเตียน

เพิ่มเพลงคริสเตียน 33 เพลง... อ่านต่อ
22 สิงหาคม 2013 - 9:21:49 PM

บทความ ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

เพิ่มบทความ 7 บทความ... อ่านต่อ
9 มีนาคม 2013 - 11:08:25 PM
เพิ่มรูปภาพค่ายคริสตจักร 2012 (Rise Up)... อ่านต่อ
19 พฤศจิกายน 2012 - 11:31:41 PM
Copyright (C) 2012 in NVBC / Design by Tri-meg / Developed by Cutiesheep