คริสตจักรนิมิตใหม่

สถานที่ตั้ง / Address

473 สี่แยกพญาไท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
473, Si Ayutthaya Rd., Thung Phaya Thai,
Ratchathewi, Bangkok, 10400

โทรศัพท์ / Number

 • สำนักงาน (Office)
  0 2354 3962
 • โทรสาร (Fax)
  0 2640 9229
 • Email

 • สำนักงาน (Office)
  nvbth@yahoo.com
 • การเดินทาง / Transport

 • รถเมล์ / BMTA Bus No.
  17, 18, 29, 34, 54, 59, 62, 72, 74, 79, 97, 139, 140, 159, 163, 164, 172, 177, 183, 187, 201, 204, 513, 529, 536, 538, 542
 • รถไฟฟ้า / BTS Skytrain
  พญาไท / Phaya Thai (N2)
 • Airport Rail Link
  พญาไท / Phaya Thai
 • แผนที่คริสตจักร

  Copyright (C) 2012 in NVBC / Design by Tri-meg / Developed by Cutiesheep