คริสตจักรนิมิตใหม่

คริสตจักร 300 เพื่อพระคริสต์

ที่อยู่ :
ติดต่อ : คุณศิระ
โทรศัพท์ : 08 5385 0080

คริสตจักรนิมิตใหม่ บางใหญ่

ที่อยู่ :
ติดต่อ : อ.มณฑกานต์ ชื่นสกุล
โทรศัพท์ : 08 1234 5678

คริสตจักรนิมิตใหม่ กลางดง

ที่อยู่ :
ติดต่อ : อ.อภินันท์ พุฒสวย, อ.วิไล พุฒสวย
โทรศัพท์ : 08 1234 5678

คริสตจักรนิมิตใหม่ อัมพวา

ที่อยู่ :
ติดต่อ :
โทรศัพท์ : 08 1234 5678

คริสตจักรนิมิตใหม่ แกลง

ที่อยู่ :
ติดต่อ : คุณศิริกัญญ์ วนะไชยเกียรติ
โทรศัพท์ : 08 1234 5678

คริสตจักรนิมิตใหม่ น้ำยืน

ที่อยู่ :
ติดต่อ : คุณมาเรีย หมายหมั่น
โทรศัพท์ : 08 1234 5678

คริสตจักรนิมิตใหม่ นาจะหลวย

ที่อยู่ :
ติดต่อ :
โทรศัพท์ : 08 1234 5678
Copyright (C) 2012 in NVBC / Design by Tri-meg / Developed by Cutiesheep