คริสตจักรนิมิตใหม่

กลุ่มย่อยวันอาทิตย์

The Leader

คริสตจักรนิมิตใหม่ ห้อง 103
วันอาทิตย์ / 13:30 - 15:00 น.
ติดต่อ : คุณสมรรถพล
โทรศัพท์ : 08 6616 2211

กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์

คริสตจักรนิมิตใหม่ ห้อง 102
วันอาทิตย์ / 14:00 - 16:30 น.
ติดต่อ : คุณเจนจิรา
โทรศัพท์ : 08 1837 5623

Seeker

คริสตจักรนิมิตใหม่ ห้อง 410
วันอาทิตย์ / 13:30 - 16:00 น.
ติดต่อ : คุณพรเทพ
โทรศัพท์ : 08 1834 9064

อนุชน

คริสตจักรนิมิตใหม่ ห้อง 504
วันอาทิตย์ / 13:30 - 15:00 น.
ติดต่อ : คุณยุทธกร
โทรศัพท์ : 08 9790 9087

ลำธาร

คริสตจักรนิมิตใหม่ ห้อง 401
วันอาทิตย์/ 13:30 - 15:00 น.
ติดต่อ : คุณเสาวนืย์
โทรศัพท์ : 08 6334 6569

กลุ่มย่อย

Holiness

โซน บางนา
ติดต่อ : นสพ.สุพจน์
โทรศัพท์ : 08 4329 7770

ชูใจ

วันพุธ / 19:30 - 21:00 น.
ติดต่อ : คุณชื่นกมล
โทรศัพท์ : 08 9499 2187

โรงพยาบาล วชิระ

รพ.วชิระ แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์
วันพฤหัสบดี / 16:00 - 19:00 น.
ติดต่อ : คุณสุภัสสรณ์
โทรศัพท์ : 08 5502 1021

Young Blood

วันพฤหัส / 18:00 - 21:30 น.
ติดต่อ : คุณดุษฎี
โทรศัพท์ : 08 1567 8717

แคร์คุณนะ

คริสตจักรนิมิตใหม่ ห้อง 502
วันพฤหัส / 18:30 - 20:30 น.
ติดต่อ : คุณจีรานุช
โทรศัพท์ : 08 6460 1773
Copyright (C) 2012 in NVBC / Design by Tri-meg / Developed by Cutiesheep