คริสตจักรนิมิตใหม่

35 ปี คริสตจักรนิมิตใหม่

35 ปีคริสตจักรนิมิตใหม่

Better Together
9 กรกฎาคม 2017

พิธีสถาปนาศาสนาจารย์

พิธีสถาปนาศาสนาจารย์

9 กรกฎาคม 2017

รายการพิเศษ

วันแม่

13 สิงหาคม 2017
Copyright (C) 2012 in NVBC / Design by Tri-meg / Developed by Cutiesheep